Кітаптың сипаттамасы Жалпы иммунология
list_alt
Мазмұны
library_books
Текст книги
video_library
Видеодәрістер
videocam
3D анимациялары
live_help
Тесттер
Сейтханова Бибигуль Толегеновна
Жалпы иммунология
Оқулық ҚРМЖМБС 03.07.475-2006 « Жалпы медицина» мамандығы студенттері үшін негізгі оқулық ретінде ал 5В110200 - «Қоғамдық денсаулық сақтау» мамандығы бойынша ҚР 2012 жылғы мемлекеттік жалпыға білім беру стандарты, 5В110400-«Медициналық профилактикалық ісі» мамандығы бойынша ҚР -2009 жылғы, 5В110100 – «Мейірбике ісі» 2012 жылғымемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандарты бойынша қосымша оқулық ретінде қолдануға лайық.