Кітаптың сипаттамасы Саясаттану
list_alt
Мазмұны
library_books
Текст книги
video_library
Видеодәрістер
3d_rotation
3D анимациялары
live_help
Тесттер
Сыдықов Ұлықпан Есілханұлы
Саясаттану
Оқулық Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министр-лігі мақұлдаған жоғары оқу орындарына арналған саясаттану пә-нінің типтік бағдарламасы негізінде, сондай-ақ, оқытудың кредит-тік технологиялар жүйесіне көшуі барысындағы ерекшеліктер мен талаптарды ескере отырып дайындалған. Мұнда саясат туралы ғылымның маңызды теориялық және практикалық мәселелері тұ-жырымды түрде қарастырылады, саяси өмірдің негізгі заңдылық-тары мен ағымдары сараланып көрсетіледі. Оқулықта Қазақстан Республикасындағы бүгінгі саяси процестерді талдауға да дәйекті көңіл бөлінген. Студент жастарға тән ой-жүйе ерекшеліктері мен ұлтымыздың дүниетанымдық айшықтары да оқулықтан өз өрнегін тапқандай