Book description Жалпы физиология
list_alt
Contents
library_books
Текст книги
video_library
Video lectures
3d_rotation
3D Animations
live_help
Tests
Мырзаханов Нуркен Мырзаханович
Жалпы физиология
«Жалпы физиология» (оқулық) - еңбегінде автордың қолданбалы психология және физиологияға арналған тәжірибелер жиынтығы қарастырылады. Оқу құралы ғылыми ізденуші қауымға, магистранттар, университет шәкірттеріне және колледжге арналады. Психологиялық процесстердің физиологиялық негіздемесін түсіндіретін орталық нерв жүйесі және жоғарғы нерв жүйесі бойынша бакалаврлар мен магистранттардың өз бетімен орындалатын қолданбалы зерттеу жұмыстары қарастырылып, алынған нәтижелерді сараптау, оның ішінде статистикалық талдау тәсілдері сипатталады. Оқу құралы 50-сурет, 11 кестемен өрнектелген.